Historia PTSN

Siedzibą Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (PTSN) jest Katedra Inżynierii Komputerowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej. Prezesem PTSN jest aktualnie prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski.

Początek działalności Towarzystwa jet związany z I Walnym Zebraniem PTSN, z którego historyczny protokół prezetujemy poniżej:

"PROTOKÓŁ z I Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych

W dniu 27.10.1995r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk odbyło sie I Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Na wstępie zebrania Profesor Ryszard Tadeusiewicz omówił historię powstania Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych oraz zakres prac dotyczących rejestracji i rozpoczęcia działalności. Następnie poszczególni członkowie PTSN  w paru zdaniach przedstawili swoje zainteresowania w dziedzinie sieci neuronowych.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz zaproponował na stanowisko Prezesa PTSN Prof. Leszka Rutkowskiego z Politechniki Częstochowskiej. W głosowaniu tajnym kandydatura uzyskała akceptację. Następnie wybrano dalszych członków Zarządu PTSN. Skład Zarządu jest następujący:
1. Leszek Rutkowski - Politechnika Częstochowska - Prezes, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania
2. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza - V-ce Prezes, Katedra Automatyki
3. Jacek Smoląg - Politechnika Częstochowska - Skarbnik, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania
7. Włodzisław Duch - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Członek
5. Witold Kosiński - PAN, Inst. Podst. Problemów Techn. - Członek
4. Sławomir Litwiński - Politechnika Częstochowska - Członek, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania
6. Piotr Szczepaniak - Politechnika Łódzka, Inst. Informatyki - Członek
W dalszym ciągu zebrania Profesor Włodzisław Duch przedstawił informacje o działających za granicą towarzystwach sieci neuronowych. Na zakończenie Prezes PTSN przypomniał, że w przyszłym roku w dniach 30.04.-04.05.1996 odbędzie sie II Konferencja Sieci Neuronowe i Ich Zastosowania. Zebranie uchwaliło, że składka członkowska za rok 1995 wynosi 6 zł., a za rok 1996 równowartość 5$."

Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych oraz Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej zorganizowały międzynarodowe konferencje na temat sieci neuronowych:
 • Konferencja I "Sieci neuronowe i ich zastosowania" - 1994 Kule/k Częstochowy
 • Konferencja II "Neural Networks and Their Applications" – 1996 Szczyrk
 • Konferencja III "Neural Networks and Their Applications" – 1997 Kule/k Częstochowy
 • Konferencja IV "Neural Networks and Their Applications" – 1999 Zakopane
 • Konferencja V "Neural Networks and Soft Computing"– 2000 Zakopane
 • Konferencja VI "Neural Networks and Soft Computing"– 2002 Zakopane
 • Konferencja VII "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2004 Zakopane
 • Konferencja VIII "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2006 Zakopane
 • Konferencja IX "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2008 Zakopane
 • Konferencja X "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2010 Zakopane
 • Konferencja XI "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2012 Zakopane
 • Konferencja XII "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2013 Zakopane
 • Konferencja XIII "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2014 Zakopane
 • Konferencja XIV "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2015 Zakopane
 • Konferencja XV "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2016 Zakopane

W planach:

Konferencja XVI "Artificial Intelligence and Soft Computing" – 2017 Zakopane.