Sylwetki badaczy

Janusz Kacprzyk

prof. Janusz Kacprzyk

 

Instytut Badań Systemowych PAN
Specjalność naukowa: informatyka, automatyka, modelowanie matematyczne, podejmowanie decyzji, systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja, logika rozmyta, bazy danych, analiza danych. Członek korespondent PAN od 2002 roku. Stopień doktora nauk uzyskał w zakresie informatyki w 1977 roku, tytuł profesora – w 1997 roku; wypromował 5 doktorów nauk.

Opublikował łącznie 5 książek, ponad 40 tomów pod redakcją, ponad 300 artykułów. Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

  • Multistage Fuzzy Control: A Model-Based Approach to Control and Decision-Making. (1997);
  • (współautor S. Zadrożny) Computing with words in intelligent database querying: standalone and Internet-based applications „Information Sciences”, No. 134, 2001;
  • Linguistic summaries of data using fuzzy logic (współautor R.R. Yager), „International Journal of General Systems”, vol. 30, 2001;
  • A biologically inspired neural network for dynamic programming. (współautorzy: R.A. Francelin, F.A.C. Gomide), „International Journal of Neural Systems”, vol. 11, 2001;
  • Linguistic database summaries and their protoforms: towards natural language based knowledge discovery tools (współautor S. Zadrożny), „Information Sciences”, vol. 173, 2005.

Funkcje w strukturach PAN:
Działalność w:  Komitecie Automatyki i Robotyki PAN (od 1998 roku); Komitecie Informatyki (od 2002 roku).

Instytut Badan Systemowych PAN: kierownik Zakładu (od 1997 roku); kierownik studium doktoranckiego (1992-98); zastępca dyrektora ds. naukowych (1998-2006); kierownik Pracowni (od 2006 roku); członek (od 1990 roku) zastępca przewodniczącego (od 2007 roku) Rady Naukowej.

Udział w pracach rad naukowych: Instytutu Podstaw Informatyki PAN (od 2002 roku); Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN członek, zastępca przewodniczącego (od 2007 roku); Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (od 2007 roku).

Funkcje poza strukturami PAN:
Współpraca z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów ¬PIAP – konsultant (1994-96), profesor, członek Rady Naukowej, redaktor naczelny czasopisma, (od 2007 roku).

Członek międzynarodowych rad doradczych: w KEDRI, University of Auckland, Nowa Zelandia; Centre of Intelligent Technologies, University of Wellington, Nowa Zelandia.

Udział w pracach rad redakcyjnych ponad 40 czasopism i serii książek, w tym: „Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems” (redaktor naczelny, od 2007 roku); „IEEE Transactions on Fuzzy Systems” (associate editor, od 2002 roku). Springer: „Advances in Soft Computing” (redaktor naczelny, od 1997 roku); „Studies in Fuzziness and Soft Computing” (redaktor naczelny, od 1992 roku); „Studies in Computational Intelligence” (redaktor naczelny, od 2005 roku).

Członek korespondent zagraniczny (od 2007 roku) Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych RACEF (Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias).

Działalność w międzynarodowych organizacjach naukowych: International Fuzzy Systems Association IFSA (członek Rady od 1997 roku; prezydent, od 2007 roku); European Centre of Soft Computing ECSC (członek Rady Naukowej, od 2005 roku); Fellow of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, od 2005 roku); Fellow of IFSA (International Fuzzy Systems Association, od 1997 roku).

Udział w pracach towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą (przewodniczący Rady Naukowej, od 2000 roku); Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (prezes, od 2007 roku).

Uzyskane nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:
Honorowy profesor zagraniczny, Department of Mathematics, Yli Normal University, Yining City, Xinjiang City, Xinjiang, Chiny.

Pioneer Award, IEEE CIS za pionierskie prace nt. wieloetapowego sterowania rozmytego, (IEEE, 2005); 5th Kaufmann Prze and Gold Medal za pionierskie prace nt. zastosowania logiki rozmytej w ekonomii i zarządzaniu (SIGEF i FEGI);

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2000); Medal Komisji Edukacji Naukowej ( 2007); Medal okolicznościowy Uniwersytetu w Liege, Belgia.